KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się
20-02-2019
Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

ZAPEWNIENIE PEŁNEJ OBSŁUGI SANITARNEJ ORAZ USTAWIENIE PŁOTKÓW ZAPOROWYCH PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ ORGANIZOWANEJ W RAMACH TEGOROCZNYCH OBCHODÓW DNI RZGOWA W DNIU 24 SIERPNIA 2019 ROKU.

Stan postępowania: Rozstrzygnięty

dodano: 20-02-2019

Opis

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający :

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie pełnej obsługi sanitarnej oraz ustawienie płotków zaporowych podczas imprezy plenerowej organizowanej w ramach tegorocznych obchodów Dni Rzgowa w dniu 24 sierpnia 2019 roku w Rzgowie zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz 191), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Szczegóły przedmiotu zamówienia:

 1. dostawa w dniu 24.08.2019 r. do godz. 12.00 na miejsce wskazane przez Zamawiającego i serwisowanie 16 szt. toalet standard + 4 szt., umywalek– dla publiczności (w tym jednej dla osób niepełnosprawnych i jednej z umywalką) oraz 4 szt. toalety VIP dla artystów,
 2. usunięcie ustawionych sanitariatów po zakończanej imprezie, nie później niż do godz. 8.00 w dniu 25.08.2019 r.,
 3. montaż i demontaż płotków zaporowych wygradzających teren imprezy masowej (do 1000 m), strefę organizatora oraz drogi ewakuacyjne (w przybliżeniu: 130 mb barierek lekkich, 25 mb. - policyjnych).

Termin realizacji zamówienia:

24.08.2019

Termin składania ofert:

27.02.2019 do godz. 15.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Letniskowa 6 lub drogą elektroniczną na adres: j.rakowska@gok.rzgow.pl z tematem: OFERTA ZABEZPIECZENIE SANITARNE I PŁOTKI

Kryterium oceny ofert:

najniższa cena

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Joanna Papuga Rakowska, j.rakowska@gok.rzgow.pl

Planowany program imprezy:
 • 15.30 – 16.30 – grupy artystyczne GOK-u / lokalne występy artystyczne
 • 16.30 – 16.45 – uroczyste otwarcie Dni Rzgowa
 • 16.45 – 18.00 – Kabaret RAK
 • 18.00 – 19.30 – koncert włoski w wykonaniu Stefano Terrazino z zespołem,
 • 20.00 – 21.00 - gwiazda wieczoru – Grzegorz Hyży,
 • 21.00 – 22.00 - taniec ognia/dyskoteka

Ewentualne pytania prosimy kierować do dyr. GOK-u Joanna Papuga Rakowskiej na adres j.rakowska@gok.rzgow.pl .

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe
 • Treść oferty
 • Mapka terenu

Pełna Klauzula Informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych znajduje się pod linkiem:

https://gokrzgow.bip.wikom.pl/strona/ochrona-danych-osobowych

lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
data: 27-03-2019
data: 27-03-2019
data: 27-03-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 20-02-2019 - Edycja

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 11