KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się
06-02-2019
Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA IMPREZY PLENEROWEJ ORGANIZOWANEJ W RAMACH TEGOROCZNYCH OBCHODÓW DNI RZGOWA W DNIU 24 SIERPNIA 2019 ROKU W RZGOWIE

Stan postępowania: Rozstrzygnięty

dodano: 06-02-2019

Opis

1. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

2. Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie kompleksowej ochrony osób i mienia imprezy plenerowej organizowanej w ramach tegorocznych obchodów Dni Rzgowa w dniu 24 sierpnia 2019 roku w Rzgowie zgodnej z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz 191), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w zakresie:

SZCZEGÓŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1.) zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia (ochrony osób i mienia) imprezy masowej organizowanej w ramach obchodów dni Rzgowa w dniu 24.08.2019 r. dla ok. 1.800 uczestników zgodnie Planem Zabezpieczenia Imprezy zatwierdzonym przez właściwy organ. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony należy ochrona mienia w dniu 24.09.2019 od godz. 18.00 do 25.09.2019 do 16.00 - dwóch pracowników, od godziny 16.00 do momentu rozejścia się widzów i demontażu sprzętu w dniu 26.08.2018 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn.zm.) i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1437). Potwierdzone przypadki zuchwałej kradzieży i aktów wandalizmu w okresie objętym ochroną i wynikłe z tego tytułu szkody, obciążają Wykonawcę.

Termin realizacji zamówienia:
 • 24.08.2019
Termin składania ofert:
 • 12.02.2019 r do godziny 15.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Letniskowa 6 lub drogą elektroniczną na adres: j.rakowska@gok.rzgow.pl
 • Kryterium oceny ofert:
 • najniższa cena
 • Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 • Joanna Papuga Rakowska, j.rakowska@gok.rzgow.pl
Planowany program imprezy:
 • 15.30 – 16.30 – grupy artystyczne GOK-u / lokalne występy artystyczne
 • 16,30 – 16.45 – uroczyste otwarcie Dni Rzgowa
 • 16.45 – 18.00 – Kabaret RAK
 • 18.00 – 19.30 – koncert włoski w wykonaniu Stefano Terrazino z zespołem,
 • 20.00 – 21.00 - gwiazda wieczoru – Grzegorz Hyży,
 • 21.00 – 22.00 - taniec ognia/dyskoteka

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej 30 tys. euro.

Ewentualne pytania prosimy kierować do dyr. GOK-u Joanna Papuga Rakowskiej na adres j.rakowska@gok.rzgow.pl .

Załączniki:

 • Treść oferty
 • Mapka terenu
dodano: 12-02-2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA IMPREZY PLENEROWEJ ORGANIZOWANEJ W RAMACH TEGOROCZNYCH OBCHODÓW DNI RZGOWA W DNIU 24 SIERPNIA 2019 ROKU W RZGOWIE 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie informuje, że dokonał zmiany w zapytaniu ofertowym: „Zapewnienie kompleksowej ochrony osób i mienia imprezy plenerowej organizowanej w ramach tegorocznych obchodów Dni Rzgowa w dniu 24 sierpnia 2019 roku w Rzgowie zgodnej z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz 191), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563)",

w treści SZCZEGÓŁÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zał.: „Dni Rzgowa – zapytanie na ochronę imprezy plenerowej".

Zmienia się na zapisy o następującej treści:

„W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1.) zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia (ochrony osób i mienia) imprezy plenerowej organizowanej w ramach obchodów dni Rzgowa w dniu 24.08.2019 r. dla rotacyjnie ok. 1.800 uczestników zgodnie Planem Zabezpieczenia Imprezy zatwierdzonym przez właściwy organ. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony należy ochrona mienia w dniu 23.08.2019 od godz. 18.00 do 24.08.2019 do 16.00 - dwóch pracowników, od godziny 17.00 do momentu rozejścia się widzów (ok. godz. 23.00) i demontażu sprzętu w dniu 24 - 25.08.2019 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn.zm.) i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1437). Potwierdzone przypadki zuchwałej kradzieży i aktów wandalizmu w okresie objętym ochroną i wynikłe z tego tytułu szkody, obciążają Wykonawcę.

2. ) Termin składania ofert:

18.02.2019 r do godziny 15.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Letniskowa 6 lub drogą elektroniczną na adres: j.rakowska@gok.rzgow.pl

3.) Planowany program imprezy:

Impreza rekreacyjna:

15.30 – 16.30 – grupy artystyczne GOK-u / lokalne występy artystyczne, animacje dla dzieci

16.30 – 16.45 – uroczyste otwarcie Dni Rzgowa

Impreza masowa:

17.00 – 18.00 – Kabaret RAK

18.00 – 19.30 – koncert włoski w wykonaniu Stefano Terrazino z zespołem,

20.00 – 21.00 - gwiazda wieczoru – Grzegorz Hyży,

21.00 – 22.00 - taniec ognia/dyskoteka

ok. 23.00 – koniec imprezy, demontaż sprzętu i sceny.

Załączniki:

- Treść oferty: „Dni Rzgowa – zmienione zapytanie na ochronę imprezy plenerowej".

- Mapka terenu.

Zmienione zapytanie ofertowe dostępne jest tutaj: /załączniki/

dodano: 14-02-2019

Pełna Klauzula Informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych znajduje się pod linkiem

https://gokrzgow.bip.wikom.pl/strona/ochrona-danych-osobowych

lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

dodano: 18-02-2019

Wyniki z przeprowadzenia zapytania ofertowego na realizację przedmiotu zamówienia

Zapewnienie kompleksowej ochrony osób i mienia imprezy plenerowej organizowanej w ramach tegorocznych obchodów Dni Rzgowa w dniu 24 sierpnia 2019 roku w Rzgowie zgodnej z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz 191), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
data: 18-02-2019
data: 18-02-2019
data: 18-02-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 14-02-2019 - Edycja
 • 12-02-2019 - Edycja
 • 06-02-2019 - Dodano

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 16